top of page

Kom i gang med Kunstig Intelligens

Jarle Nilsen

Tenker dere 'AI first'? Behov for en ekstern sparringspartner for hjelp til å

  • utvikle data- og AI strategi?

  • utvikle intern AI-kompetanse?

  • anskaffe, utvikle og integrere nye løsninger?

Jeg har kunnskap om bruk og utvikling av kunstig intelligens, samt med mange års erfaring fra systemutvikling, prosjektledelse, forretningsutvikling og anskaffelser.

Topp
Behov

TJENESTER

Utvikle data- og AI strategi

Ta kontakt dersom dere har behov for bistand med å definere, planlegge og etablere deres veikart for en mer datadrevet virksomhet.

AI kan være et verktøy for å finne og utnytte verdien av virksomhetens data.

Asker AI utnytter lang erfaring innen rådgivning, anskaffelser, softwareutvikling, IT og AI.

I samarbeid med dere og med utgangspunkt i deres utfordringer og muligheter, kan vi bistå med å utvikle og følge opp mål og veikart.

Bygge AI kompetanse

Å transformere en virksomhet til å bli mer datadrevet vil kreve endring og ny kompetanse.

Ta kontakt dersom dere har behov for en samarbeidspartner for å definere og bygge nødvendig kompetanse innen din organisasjon.

Sammen med dere kan Asker AI definere deres kompetanseprogram innen AI og vi bistår med å koordinere og gjennomføre opplæring og eventuelt rekruttering.

Asker AI utnytter lang erfaring med å gjennomføre opplæring innen AI og maskinlæring.

Lede AI-utvikling

Ta kontakt dersom dere søker samarbeidspartner for å skaffe, bygge, eller lede implementering av nye løsninger som benytter AI eller maskinlæring.

 

AI-prosjekter er eksperimentelle i natur og på mange måter ulike andre IT- og utviklingsprosjekter.

 

For effektiv gjennomføring er det viktig med struktur og metodikk som passer datadrevne prosjekter.

Asker AI har egen erfaring med Deep Learning prosjekter og prosjektsyklus fra ide til drift. For metodikk lener vi oss på Scrum og Prince2 Agile, med tillegg av kontinuerlig forbedring av data og modeller.

OM

Asker AI tilbyr kompetanse og tjenester for å bistå din virksomhet på veien til å utnytte AI og maskinlæring. 

Tjenester
bottom of page