top of page
Konsulenttjenester innen
digitalisering og kunstig intelligens
jn2.jpg

Jarle Nilsen

Jeg kan hjelpe til ved behov for å

 • utvikle data- og AI strategi

 • utvikle intern kompetanse

 • anskaffe, utvikle og integrere nye løsninger

Kunnskap om utvikling og bruk av kunstig intelligens, kombinert med mange års erfaring fra systemutvikling, prosjektledelse, forretningsutvikling og anskaffelser gir en unik verktøykasse som senior rådgiver og prosjektleder.

Topp
Behov
TJENESTER
Utvikle data- og AI strategi

Ta kontakt dersom dere har behov for bistand med å definere, planlegge og etablere deres veikart for en mer datadrevet virksomhet.

 

AI og maskinlæring kan være ett blant flere verktøy for å finne og utnytte verdien av virksomhetens data.

Asker AI utnytter lang erfaring innen rådgivning, anskaffelser, softwareutvikling, IT og AI.

I samarbeid med dere og med utgangspunkt i deres utfordringer og muligheter, kan vi bistå med å utvikle og følge opp mål og veikart.

Bygge AI kompetanse

Ta kontakt dersom dere har behov for en samarbeidspartner for å definere og bygge nødvendig kompetanse innen din organisasjon.

 

Å transformere en virksomhet til å bli mer datadrevet vil kreve endring og ny kompetanse.

Sammen med dere kan Asker AI definere deres kompetanseprogram innen AI/maskinlæring og vi bistår med å koordinere og gjennomføre opplæring og eventuelt rekruttering.

Asker AI utnytter lang erfaring med å gjennomføre opplæring innen AI og maskinlæring.

Lede AI-utvikling

Ta kontakt dersom dere søker samarbeidspartner for å skaffe, bygge, eller lede implementering av nye løsninger som benytter AI eller maskinlæring.

 

AI-prosjekter er eksperimentelle i natur og på mange måter ulike andre IT- og utviklingsprosjekter.

 

For effektiv gjennomføring er det viktig med struktur og metodikk som passer datadrevne prosjekter.

Asker AI har egen erfaring med Deep Learning prosjekter og prosjektsyklus fra ide til drift. For metodikk lener vi oss på Scrum og Prince2 Agile, med tillegg av kontinuerlig forbedring av data og modeller.

TA KONTAKT

Jarle Nilsen: Telefon +47 930 23 690, epost: jn@askerai.no

OM

Asker AI er et konsulentselskap som tilbyr kompetanse og tjenester for å bistå din virksomhet på veien til å utnytte AI og maskinlæring. 

Tjenester
Kontakt
Artikler

ARTIKLER

Å VASKE GULL FRA DATA

AI kan hjelpe deg å løse problemer som tidligere i praksis var uløselige. Gevinsten kan også være formidabel.

Vi tar som utgangspunkt at en AI basert løsning vil omfatte kontinuerlig innsamling og læring av nye data. Dine egne data kombinert med andre tilgjengelige data kan derfor være gull verdt. Hvordan du sikrer verdien og utnytter data bør derfor være en integrert del av virksomhetens strategi. 

 

Imidlertid er det viktig å være klar på at det kan være en lang vei fram, med mye eksperimentering og feiling, før du har de ønskede resultatene.

Hvordan kommer du så i gang og hvordan ser prosessen ut?

Som ved annen eksperimentell utvikling benyttes agilt tankesett og iterativ metodikk også ved utvikling av AI løsninger. Vi kan typisk ha 4 stadier; Idé - Utprøvning(PoC) - Modning - Drift.

 1. Under idefasen jobbes det kreativt med problemer og muligheter. Det kan være forbedring og automatisering av eksisterende arbeidsprosesser. Det kan også være helt nye løsninger som radikalt endrer prosessflyt. Mulighetene estimeres og kategoriseres ift modenhet, verdi, ledetid, m.m. Dere velger en eller flere muligheter som dere fører videre til utprøvning, Proof-of-Concept.
   

 2. PoC prosjekter gjennomføres ofte isolert i egen isolert "lab". Det benyttes et begrenset datasett som er reelt, men det trenger ikke være levende. Hensikten er å vise at det er god sannsynlighet for å lykkes. De prosjektene dere har mest tro på føres videre til neste fase, her kalt Modningsfasen.
   

 3. Prosjekter i modningsfasen bør være koblet til en "live" datastrøm. Hensikten nå er å vise at løsningen forbedres ved å innføre nye data. Løsningen lærer av ferske data og ved å innføre nye kombinasjoner av data. Løsningen bør prøves ut og verifiseres av reelle brukere i et begrenset omfang. Noen kaller også denne fasen for pilotering.
   

 4. Kun en andel av Modningsprosjektene vil gå videre til Driftsfasen hvor løsningen implementeres i hele organisasjonen med live data. Løsningen oppdateres kontinuerlig med ferske data og eventuelt nye datakilder.

Prosessen
bottom of page