KUNSTIG INTELLIGENS?

- det handler om data!

AI/Maskinlæring bidrar til løsninger som endrer bransje etter bransje. Eksemplene er mange:

Tesla leder kappløpet for selvkjørende biler. Bilene registrerer data fra ukjente situasjoner

Aker BP transformerer prosesser for plattformvedlikehold ved datadeling med leverandør i sann tid

Cermaq benytter data fra sensorer og kamera for å identifisere og følge opp hver enkelt laks individuelt

Statnett benytter droner for å samle data og bilder til inspeksjon av komponenter i strømnettet

Spacemaker revolusjonerer eiendoms- og byutvikling med AI

AI tolker røntgenbilder på nivå med radiologer i spesialisering


Fellesnevneren er at alle disse benytter datadrevne løsninger

 
VR Games

DATADREVNE LØSNINGER

Vi kan være din samarbeidspartner på veien, enten dere står i startgropen eller om dere har kommet i gang. Er det noe dere behøver hjelp til?

Analyse

Datadrevne løsninger kan være interessant for deres virksomhet og bransje. Dere ønsker å vite hvordan AI kan skape verdi fra deres data og hvordan dere kan gå frem

Plan

Dere har besluttet å gjøre tiltak for å utnytte AI teknologi. Dere søker samarbeidspartner for å jobbe med strategi og planlegging

Kompetanse

Dere har en strategi/plan for AI. Dere søker samarbeidspartner for å bygge kompetanse

Løsning

Dere er i gang og søker samarbeidspartner for å anskaffe, bygge eller implementere nye løsninger

 
Å VASKE GULL FRA DATA

AI kan hjelpe deg å løse problemer som tidligere i praksis var uløselige. Gevinsten kan også være formidabel.

Vi tar som utgangspunkt at en AI basert løsning vil omfatte kontinuerlig innsamling og læring av nye data. Dine egne data kombinert med andre tilgjengelige data kan derfor være gull verdt. Hvordan du sikrer verdien og utnytter data bør derfor være en integrert del av virksomhetens strategi. 

 

Imidlertid er det viktig å være klar på at det kan være en lang vei fram, med mye eksperimentering og feiling, før du har de ønskede resultatene.

Hvordan kommer du så i gang og hvordan ser prosessen ut?

Som ved annen eksperimentell utvikling benyttes agilt tankesett og iterativ metodikk også ved utvikling av AI løsninger. Vi kan typisk ha 4 stadier; Idé - Utprøvning(PoC) - Modning - Drift.

  1. Under idefasen jobbes det kreativt med problemer og muligheter. Det kan være forbedring og automatisering av eksisterende arbeidsprosesser. Det kan også være helt nye løsninger som radikalt endrer prosessflyt. Mulighetene estimeres og kategoriseres ift modenhet, verdi, ledetid, m.m. Dere velger en eller flere muligheter som dere fører videre til utprøvning, Proof-of-Concept.
     

  2. PoC prosjekter gjennomføres ofte isolert i egen isolert "lab". Det benyttes et begrenset datasett som er reelt, men det trenger ikke være levende. Hensikten er å vise at det er god sannsynlighet for å lykkes. De prosjektene dere har mest tro på føres videre til neste fase, her kalt Modningsfasen.
     

  3. Prosjekter i modningsfasen bør være koblet til en "live" datastrøm. Hensikten nå er å vise at løsningen forbedres ved å innføre nye data. Løsningen lærer av ferske data og ved å innføre nye kombinasjoner av data. Løsningen bør prøves ut og verifiseres av reelle brukere i et begrenset omfang. Noen kaller også denne fasen for pilotering.
     

  4. Kun en andel av Modningsprosjektene vil gå videre til Driftsfasen hvor løsningen implementeres i hele organisasjonen med live data. Løsningen oppdateres kontinuerlig med ferske data og eventuelt nye datakilder.

 
TJENESTER
Planlegge AI

Ta kontakt dersom dere har behov for bistand med å definere, planlegge og etablere deres veikart mot en mer datadrevet virksomhet.

 

AI og maskinlæring kan være ett blant flere verktøy for å finne og utnytte verdien av virksomhetens data.

Asker AI utnytter lang erfaring innen rådgivning, anskaffelser, softwareutvikling, IT og AI.

I samarbeid med dere og med utgangspunkt i deres utfordringer og muligheter, kan vi bistå med å utvikle og følge opp mål og veikart.

AI kompetanse

Ta kontakt dersom dere har behov for en samarbeidspartner for å definere og bygge nødvendig kompetanse innen din organisasjon.

 

Å transformere en virksomhet til å bli mer datadrevet vil kreve endring og ny kompetanse.

Sammen med dere kan Asker AI definere deres kompetanseprogram innen AI/maskinlæring og vi bistår med å koordinere og gjennomføre opplæring og eventuelt rekruttering.

Asker AI utnytter lang erfaring med å gjennomføre opplæring innen AI og maskinlæring.

Lede AI

Ta kontakt dersom dere søker samarbeidspartner for å skaffe, bygge, eller lede implementering av nye løsninger som benytter AI eller maskinlæring.

 

AI-prosjekter er eksperimentelle i natur og på mange måter ulike andre IT- og utviklingsprosjekter.

 

For effektiv gjennomføring er det viktig med struktur og metodikk som passer datadrevne prosjekter.

Asker AI har egen erfaring med Deep Learning prosjekter og prosjektsyklus fra ide til drift. For metodikk lener vi oss på Scrum og Prince2 Agile, med tillegg av kontinuerlig forbedring av data og modeller.

 
 

ARTIKLER

 
 
 

OM

Asker AI er et konsulentselskap som tilbyr kompetanse og tjenester for å bistå din virksomhet på veien til å utnytte AI og maskinlæring. 

TA KONTAKT

Takk for melding!